Bahdin Grill

Bahdin Grill

Ålidhem Centrum

90730 Umeå

Telefonnummer: 090-19 54 40