Södra Kasern Restaurang

Södra Kasern Restaurang

Väverigatan 2

29154 Kristianstad

Telefonnummer: 044-20 23 50