Roslags Thai

Roslags Thai

Stationsvägen 4

18730 Täby

Telefonnummer: 08-510 503 70