Morningside Inn Restaurant

Morningside Inn Restaurant

Sveavägen 159

11346 Stockholm

Telefonnummer: 08-15 14 13