Koji’s Sushi & Te

Koji’s Sushi & Te

Stationsgatan 29

97238 Luleå

Telefonnummer: