Centrum Grillen i Borlänge

Centrum Grillen i Borlänge

Stationsgatan 2

78433 Borlänge

Telefonnummer: 0243-875 80